WMO of WLZ

WMO

Voor de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) is de gemeente de organisatie die voor de uitvoering zorgt. Dit wil zeggen dat inwoners bij het WMO loket van hun gemeente ondersteuning aan kunnen vragen. Met de consulenten wordt een plan opgesteld. Wanneer er ondersteuning noodzakelijk is van een organisatie zoals Santhof zal de consulent in overleg op zoek gaan naar een passende organisatie. Santhof is voor vrijwel de gehele regio Centraal Gelderland gecontracteerd als zorgaanbieder. Wij werken vrijwel alleen in de gecontracteerde gemeentes.

In uitzonderlijke situaties werken wij ook buiten onze regio op basis van een PGB. Dit gaat dan altijd om een situatie waarbij er geen andere passende zorgaanbieder gevonden kan worden en wij denken dat we het verschil kunnen maken.

WLZ

Voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering. Via het CIZ, de organisatie de beoordeelt of iemand langdurige zorg nodig heeft, kan een indicatie voor de WLZ verkregen worden. Via het zorgkantoor kan er een passende zorgaanbieder gevonden worden.

Santhof is druk bezig om aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen en te voldoen aan de Wet Toelating Zorginstanties. Dit zal er hopelijk toe leiden dat we binnenkort Zorg in Natura kunnen leveren voor de WLZ. Tot die tijd zijn we aangewezen op de PGB’s van onze cliënten om begeleiding te kunnen bieden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.