Werkwijze

Santhof hanteert een persoonlijke en laagdrempelige aanpak. Die start wanneer iemand informatie opvraagt of behoefte heeft aan advies. Wij komen geheel vrijblijvend bij iemand thuis om van gedachten te wisselen en advies te geven. Omdat het soms moeilijk is om je gedachten en gevoelens te verwoorden, luisteren wij aandachtig naar wat iemand zegt, maar lezen we ook tussen de regels door.

Die informatie en aannames bespreken we in ons team. Zo komen we tot een juiste weergave van gedachten en gevoelens en ontstaat er een start in het formuleren van wensen en doelen. Gedurende het gehele begeleidingstraject blijven wij afstemmen met onze cliënten. We controleren of onze aannames nog kloppen. Of er voldoende draagkracht is en of de aanpak passend is. We maken daarbij regelmatig gebruik van ondersteuning door een GZ-psycholoog met als specialisatie ASS.