Wachttijden

Ambulante begeleiding:

Bij nieuwe aanmeldingen wordt gekeken naar de hulpvraag van de cliënt en wordt gezocht naar de begeleider die het beste aansluit bij deze hulpvraag. Het aantal uren begeleiding dat noodzakelijk is en de beschikbaarheid van de begeleiders speelt hierin een rol.
Op dit moment zijn er nog beperkte mogelijkheden voor ambulante begeleiding.

Groepswonen:

Voor het groepswonen zijn alle wooneenheden gevuld. We verwachten begin rond december 2021 weer een vrije plek.