Specialistische begeleiding

Voor wie?

Specialistische ambulante begeleiding is geplande zorg tussen 9 en 5 op doordeweekse dagen. Een begeleider komt bij de cliënt thuis of de cliënt heeft een afspraak op het kantoor van Santhof. De begeleiding richt zich op de specifieke hulpvraag van de cliënt.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Psycho-educatie waarbij er met de cliënt dieper ingegaan wordt op de diagnose ASS en de vertaling naar de situatie van de cliënt.
  • Het organiseren van het huishouden
  • Het onderhouden van sociale contacten
  • Het opstarten van een hobby

Wonen

De cliënt huurt of bezit zelf een woning/kamer. In de praktijk betekent dit dat de inwoner een (on)zelfstandige woonruimte huurt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een particuliere verhuurder.

Begeleidingsdoel

Het begeleidingsdoel is gericht op het versterken van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te participeren.