Missie

Het is de missie van Santhof om mensen met autisme te helpen om een stabiel en zinvol bestaan op te bouwen, waarbij iemand deelneemt aan de maatschappij op basis van gelijkwaardigheid.

 

Visie

De overprikkelingen en stress die ontstaat door een steeds dynamisch wordende maatschappij kan voor allerlei lichamelijke en geestelijke klachten zorgen. Santhof wil inzetten op een balans tussen verwachtingen en mogelijkheden en daarmee de stress tegengaan. Dit is voor elk mens en elke levensfase anders. De begeleiding moet daarop worden aangepast.

Santhof streeft ernaar om elke cliënt passende begeleiding te bieden. Wanneer wij dit niet aan kunnen bieden zoeken we naar een organisatie die het wel kan. Als het niet bestaat kijken we of we het kunnen ontwikkelen en organiseren. Hiervoor zoeken wij actief de samenwerking met andere organisaties en instanties.