Ontevreden over de begeleiding/coaching?
Blijf er niet mee zitten, ga erover in gesprek!

Je bent cliënt en ontvangt begeleiding/coaching van Santhof 

Bij Santhof doen we ons best om hulpverlening op een kwalitatief hoogstaand niveau te bieden. Wij willen graag dat iedereen tevreden is over deze begeleiding/coaching.

Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over (een onderdeel van) de begeleiding/coaching/hulp die je krijgt of over de benadering door een van onze medewerkers. Ben je niet tevreden of gebeurt er iets wat je niet wilt, dan willen wij dat graag weten. Het is belangrijk (voor jezelf en voor ons) dat je hiermee niet blijft zitten maar dat je dit bespreekbaar maakt. Zo kunnen we proberen de situatie op te lossen en de hulpverlening te verbeteren. We willen graag samen met jou de klacht oplossen. Van een klacht kunnen wij ook leren.

• Het beste is om je onvrede of klacht te bespreken met je persoonlijk begeleider/coach. Praat samen over je klacht en probeer met elkaar tot een gewenste oplossing te komen voor de ontstane situatie.

• Lukt dit niet of is dit onvoldoende, dan kun je contact opnemen met de directie van Santhof (info@santhof.nl, Michiel (06-41150771 of Danny (06-50683527). Binnen 5 werkdagen zal er dan een schriftelijke reactie komen, wat doorgaans bestaat uit een uitnodiging voor een gesprek. Het doel van dat gesprek is om een oplossing te vinden voor de klacht.

Klachtenportaal Zorg 

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe onafhankelijke organisatie waar we bij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heb je een klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.
Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Geef je klacht door met het klachtenformulier op klachtenportaalzorg.nl
Je kunt een e-mail sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl.
Op klachtenportaalzorg.nl vind je informatie over de verschillende klachtenprocedures.

Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je bij helpen.

Download flyer Klachtenportaal Zorg

Afhandeling Klacht

Volgens de regels schrijft Santhof, of de begeleider/coach, uiterlijk na 6 weken een oordeel over je klacht. Hierin wordt beschreven wat er met de klacht is gedaan en wat er nog gedaan zou kunnen worden om dezelfde klacht in de toekomst te voorkomen.

Wanneer je het met dit oordeel niet eens bent en de klacht is niet opgelost, mag je de klacht met het oordeel voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. Zij beoordelen de klacht en doen een bindende uitspraak.

Klachtenrapport

Santhof houdt officieel ingediende klachten via klachtenportaalzorg bij in een jaarlijks klachtenrapport. Als er klachten zijn, dan zijn deze te downloaden via de link bij het betreffende jaar.

2023: Geen klachten
2022: Geen klachten
2021: Geen klachten
2020: Geen klachten
2019: Geen klachten
2018: Geen klachten
2017: Geen klachten
2016: Geen klachten