Ontevreden over de begeleiding? Blijf er niet mee zitten, ga er over in gesprek!

Je bent cliënt en ontvangt begeleiding van Santhof. 

Bij Santhof doen we ons best om hulpverlening op een kwalitatief hoogstaand niveau te bieden. Wij willen graag dat iedereen tevreden is over deze begeleiding.

Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over (een onderdeel van) de begeleiding/hulp die je krijgt of over de benadering door een van onze medewerkers. Ben je niet tevreden of gebeurt er iets wat je niet wilt, dan willen wij dat graag weten. Het is belangrijk (voor jezelf en voor ons) dat je hiermee niet blijft zitten maar dat je dit bespreekbaar maakt. Zo kunnen we proberen de situatie op te lossen en de hulpverlening te verbeteren. We willen graag samen met jou de klacht oplossen. Van een klacht kunnen wij ook leren. 

  • Het beste is om je onvrede of klacht te bespreken met je persoonlijk begeleider. Praat samen over je klacht en probeer met elkaar tot een gewenste oplossing te komen voor de ontstane situatie. 
  • Lukt dit niet of is dit onvoldoende, dan kan je contact opnemen met de directie van Santhof (info@santhof.nl, Michiel 06-41150771 of Danny 06-50683527). Binnen 5 werkdagen zal er dan een schriftelijke reactie komen, wat doorgaans bestaat uit een uitnodiging voor een gesprek. Het doel van dat gesprek is om een oplossing te vinden voor de klacht.

Klachtenportaal Zorg 

Mochten we er samen niet uitkomen, of blijf je na bovenstaande stappen ontevreden over de begeleiding die je ontvangt dan kun je terecht bij het klachtenbureau Klachtenportaal zorg. Dat is een onafhankelijke organisatie die je ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing.

Een medewerker van deze organisatie bemiddelt tussen jou en Santhof met als doel de klacht op te lossen. Deze onafhankelijk klachtenfunctionaris mag geen partij kiezen en kan heel goed luisteren en helpen een klacht onder woorden te brengen. De klachtenfunctionaris kan je ook helpen bij het vinden van een oplossing en/of bij het voeren van gesprekken met Santhof.

Klachtenportaal Zorg kan overigens ook ondersteuning bieden als je nog geen gesprek hebt gehad met je persoonlijk begeleider. Meer informatie over de klachtbehandeling door Klachtenportaal Zorg kun je lezen in de bijgaande folder. Daarin staat ook hoe je met hen contact kunt opnemen. 

Afhandeling Klacht

Volgens de regels schrijft Santhof, of de begeleider, uiterlijk na 6 weken een oordeel over je klacht. Hierin wordt beschreven wat er met de klacht is gedaan en wat er nog gedaan zou kunnen worden om dezelfde klacht in de toekomst te voorkomen.

Wanneer je het met dit oordeel niet eens bent en de klacht is niet opgelost, mag je de klacht met het oordeel voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. Zij beoordelen de klacht en doen een bindende uitspraak.

 

Klachtenrapport

Santhof houdt officieel ingediende klachten via klachtenportaalzorg bij in een jaarlijks klachtenrapport. Deze is te downloaden via de link bij het betreffende jaar.

2020

Geen klachten

2019

Geen klachten

2018

Geen klachten

2017

Geen klachten

2016

Geen klachten