Ontevreden over de begeleiding? Blijf er niet mee zitten, ga er over in gesprek!

Bij Santhof doen we ons best om hulpverlening op een kwalitatief hoogstaand niveau te bieden. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over (een onderdeel van) de hulp die je krijgt of over de benadering door een van onze medewerkers.

Het is dan belangrijk (voor jezelf en voor ons) dat je hiermee niet blijft zitten maar dit bespreekbaar maakt. Zo kunnen we proberen de situatie op te lossen en de hulpverlening te verbeteren. Als je ergens niet tevreden over bent, raden we je aan dat in eerste instantie te bespreken met je persoonlijk begeleider. Deze kan dan samen met jou een bevredigende oplossing zoeken voor de ontstane situatie.

Mocht dit onvoldoende zijn, dan kan er contact met de directie van Santhof opgenomen worden via telefoonnummer 0263400005 of via de mail info@santhof.nl

Binnen 5 werkdagen zal er een schriftelijk reactie komen, wat doorgaans bestaat uit een uitnodiging voor een gesprek. Het doel van een gesprek is om een oplossing te vinden voor de klacht.

Voor het geval we er samen niet uitkomen kun je het onafhankelijke klachtenbureau Klachtenportaal Zorg inschakelen en vragen of een klachtenfunctionaris je kan ondersteunen.

Deze organisatie bemiddelt tussen jou en Santhof met als doel de klacht op te lossen. De onafhankelijk klachtenfunctionaris mag geen partij kiezen, maar kan heel goed luisteren en helpen een klacht onder woorden te brengen. De klachtenfunctionaris kan je ook helpen bij het vinden van een oplossing en het voeren van gesprekken met Santhof.

Klachtenportaal Zorg kan overigens ook ondersteuning bieden als je nog geen gesprek hebt gehad met je persoonlijk begeleider.

Volgens de regels schrijft Santhof, of de begeleider, uiterlijk na 6 weken een oordeel over je klacht. Hierin wordt beschreven wat er met de klacht is gedaan en wat er nog gedaan zou kunnen worden om dezelfde klacht in de toekomst te voorkomen.

Wanneer je het met dit oordeel niet eens bent en de klacht is niet opgelost, mag je de klacht met het oordeel voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. Zij beoordelen de klacht en doen een bindende uitspraak.

Meer informatie over de klachtbehandeling door Klachtenportaal Zorg kun je lezen in de bijgaande folder. Daarin staat ook hoe je met hen contact kunt opnemen.

Je bent cliënt en ontvangt begeleiding van Santhof. Wij willen graag dat iedereen tevreden is over de begeleiding die wij bieden. Ben je niet tevreden of gebeurt er iets wat je niet wil, dan willen wij dat graag weten. We willen graag samen met jou de klacht oplossen. Van een klacht kunnen wij ook leren. Het beste is om je klacht te bespreken met degene, waar je een klacht over hebt. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met afspraken, ga er dan over in gesprek met je Persoonlijk begeleider. Praat samen over je klacht en probeer samen tot een gewenste oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan kan je ook bij de leidinggevende van de begeleider terecht met je klacht.

Mocht je na deze stappen ontevreden blijven over de begeleiding die je ontvangt dan kun terecht bij Klachtenportaal zorg. Zij zijn een onafhankelijke organisatie die je ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.

 

 

 

Klachtenrapport

Santhof houdt officieel ingediende klachten via klachtenportaalzorg bij in een jaarlijks klachtenrapport. Deze is te downloaden via de link bij het betreffende jaar.

2020

Geen klachten

2019

Geen klachten

2018

Geen klachten

2017

Geen klachten

2016

Geen klachten