Intensieve begeleiding thuis

Voor wie?

Voor kwetsbare mensen met de diagnose ASS en die alleen met intensieve ondersteuning, zowel gepland als ongepland, in staat zijn zelfstandig te wonen.

Wonen

De cliënt huurt of bezit zelf een woning/kamer. In de praktijk betekent dit dat de inwoner een (on)zelfstandige woonruimte huurt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, een particuliere verhuurder of van een zorgaanbieder.

Begeleidingsdoel

Het begeleidingsdoel is gericht op het aanleren en/of versterken van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te participeren. Indien een netwerk van de cliënt in beeld is, wordt deze betrokken bij de hulpverlening. Als er geen netwerk in beeld is of het is afwezig, dan wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een netwerk.
Naast de zorg op afspraak en afroep heeft de zorgaanbieder een belangrijke signalerende rol. Deze signalerende rol vervangt het “toezicht” dat cliënt binnen 24-uurs zorg in een instelling zou ontvangen. Hierover worden afspraken gemaakt tussen de cliënt en Santhof (bijvoorbeeld hoe te handelen als de inwoner afspraken niet nakomt/de deur niet opent).