Groepswonen

Voor wie?

Voor kwetsbare mensen met de diagnose ASS die behoefte hebben aan een vorm van geclusterd wonen (kleinschalig), waarbij zij steun hebben aan hun medebewoners. 

Wonen

De cliënt huurt of bezit zelf een woning/kamer. In de praktijk betekent dit dat de inwoner een (on)zelfstandige woonruimte huurt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, een particuliere verhuurder of van een zorgaanbieder.

De cliënt ervaart meerwaarde van het geclusterd wonen door het contact met medebewoners en gedeeltelijke groepsgewijze begeleiding. De begeleiding wordt deels individueel en deels in groepsverband geleverd.

Begeleidingsdoel

Het begeleidingsdoel is gericht op het aanleren en/of versterken van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te participeren. Indien een netwerk van de cliënt in beeld is, wordt deze betrokken bij de hulpverlening. Als er geen netwerk in beeld is of het is afwezig, dan wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een netwerk.