Ambulante begeleiding

Voor wie?

Ambulante begeleiding is geplande zorg tussen 9 en 5 op doordeweekse dagen. De cliënt heeft een afspraak op het kantoor van Santhof of wanneer het wenselijk is komt er een begeleider/coach bij de cliënt thuis. De begeleiding richt zich op de specifieke hulpvraag van de cliënt. Wanneer er naast de geplande zorg ook ongeplande zorg noodzakelijk is wordt dit met de cliënt en eventueel een WMO consulent besproken.


Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Psycho-educatie waarbij er met de cliënt dieper ingegaan wordt op de diagnose ASS en de vertaling naar de situatie van de cliënt.
  • Het organiseren van het huishouden.
  • Het onderhouden van sociale contacten.
  • Het opstarten van een dagbesteding.

Wonen

De cliënt huurt of bezit zelf een woning/kamer. In de praktijk betekent dit meestal dat de inwoner een (on)zelfstandige woonruimte huurt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een particuliere verhuurder.

Begeleidingsdoel

Het begeleidingsdoel is gericht op het versterken van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te participeren.