Santhof

Samen kijken, meer zien

Home

 


Santhof is een organisatie die zich specialiseert in het bieden van begeleiding voor kinderen, jongeren & volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Door onze krachten te bundelen met die van de cliënt, het netwerk van de cliënt en andere instanties kunnen wij maatwerk leveren. Door te ondersteunen enerzijds en uit te dagen anderzijds proberen we naast rust en regelmaat ook cliënten in beweging te krijgen. We gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden.

Vandaar ook ons moto “Samen kijken, Meer zien”